Taxane Dundé Mo Guene Fouf Di Ladj Nit Yi |Hadith du jour avec Mouhamed Sakho.